Bij een overlijden vervalt de woning aan de erfgenamen. Aangezien over een erfenis belasting betaald moet worden is het vaak noodzakelijk om de waarde van de woning vast te stellen.

Nabestaanden die een huis erven, hebben natuurlijk belang bij een zo laag mogelijke taxatiewaarde, dat scheelt immers belasting (de zogenaamde Successierechten). Is het bedrag dat u opgeeft echter te laag, dan bestaat de kans dat de fiscus achteraf een hogere aanslag oplegt. Met een taxatierapport kunt u de aangegeven waarde onderbouwen.