post

WOZ Waarde

U krijgt als eigenaar van een onroerende zaak van uw gemeente een WOZ-beschikking. Hierin wordt de WOZ-waarde vermeldt. De WOZ-waarde is de basis voor diverse heffingen en belastingen, zoals de Onroerende-zaakbelasting (OZB), de waterschapheffingen en het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Tevens is de WOZ-waarde van belang bij de vaststelling van erfbelasting en voor de waarde van andere woningen in box 3. Een WOZ-waarde kan grote financiële gevolgen hebben.

Wij beoordelen uw WOZ-waarde op haalbaarheid. Als dan blijkt dat deze inderdaad naar onze mening te hoog is vastgesteld, dan verzorgen wij de bewaarprocedure.
Dit is voor u geheel kosteloos! Als het bezwaar gegrond wordt verklaard en de WOZ wordt aangepast, dan zijn de kosten voor de betreffende gemeente.

Het is van belang dat het bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking wordt ingediend, dus wacht niet te lang!

post

Taxatie

Compiet en Kemp staat ingeschreven in het NRVT, een register van makelaar/taxateurs. Deze gecertificeerde makelaar/taxateurs voldoen aan hoge kwaliteitseisen. U kunt ook bij ons terecht voor de taxatie van uw bedrijfspand. We voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door de inschrijving in het NRVT-register als BOG-taxateur.

De taxatierapporten voldoen aan de laatste normen (2011) vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met NVM, VastgoedPro en VBO en wordt erkend door Vereniging Eigen Huis en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekt De Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Nationale Hypotheek Garantie en het overgrote deel van de banken en overige geldverstrekkende instanties eisen een taxatierapport dat is goedgekeurd door een keurmerk. Wij verzorgen voor u een dergelijk goedgekeurd, een zogenaamd gevalideerd taxatierapport. Het instituut dat door alle banken wordt geaccepteerd is het NWWI.

Waarom een taxatie?

Er zijn verschillende redenen waarom een taxatie uitgevoerd moet worden, o.a.
Aankoop
Verkoop
Hypotheek ( oversluiting, verbouwing etc.)

Opstalverzekering
Aangifte successierechten bij een overlijden
Boedelverdeling bij een echtscheiding