ozb-gemeenten-470x340U krijgt als eigenaar van een onroerende zaak van uw gemeente een WOZ-beschikking. Hierin wordt de WOZ-waarde vermeldt. De WOZ-waarde is de basis voor diverse heffingen en belastingen, zoals de Onroerende-zaakbelasting (OZB), de waterschapheffingen en het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Tevens is de WOZ-waarde van belang bij de vaststelling van erfbelasting en voor de waarde van andere woningen in box 3. Een WOZ-waarde kan grote financiƫle gevolgen hebben.

Wij beoordelen uw WOZ-waarde op haalbaarheid. Als dan blijkt dat deze inderdaad naar onze mening te hoog is vastgesteld, dan verzorgen wij de bewaarprocedure.

Dit is voor u geheel kosteloos!

Als het bezwaar gegrond wordt verklaard en de WOZ wordt aangepast, dan zijn de kosten voor de betreffende gemeente.

Het is van belang dat het bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking wordt ingediend, dus wacht niet te lang!